E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

25. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností

Slávnosti zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, K-2000 združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Mesto Prievidza, KaSS Prievidza a TEZAS, s.r.o. Prievidza s finančnou podporou Ministerstva kutlúry Slovenskej republiky.

Na tohtoročných slávnostiach sa v mozaikovom programe detských folklórnych súborov regiónu hornej Nitry zostavený z detských hier, tancov, spevov, riekaniek, vyčítaniek, tradícií a zvykov zúčastnil aj detský folklórny súbor Belanček pod vedením Mgr. Aleny Baginovej a Mgr. Petry Furkovej.

Slávností sa zúčastnila FS Belanka. Prítomným sa predstavili programom Opáčky, v ktorom zasneli piesne:

  • Helušky, belušky
  • Keď Anička húsky pásla
  • Dajže kmotra, dajže piti
  • Išla som z krštenia, kmotrička držte ma
  • Poďme že, len poďme, my mladé gazdiné

 

HORE