Symboly obce

Erb obceERB

Heraldicky správny erb obce Valaská Belá má túto podobu: V srdcovom štíte v striebornom poli zo zeleného trojvršia vyrastá zelený smrek, v zadnom štíte v zelenom poli skrížené zlaté náradie: trojzubé vidly a hrable, po bokoch sklonená strieborná kosa a strieborný cep na zlatých rukovätiach.


Vlajka obceVLAJKA

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), bielej (1/9), zelenej (2/9), bielej (1/9), zelenej (1/9), bielej(1/9), zelenej (2/9), a žltej (1/9) Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do jednej tretiny jej listu.


Pečať obcePEČAŤ

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VALASKÁ BELÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.


ZÁSTAVA

Zástava obce Valaská Belá má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je však záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Od vlajky sa odlišuje tým, že vlajka je voľný kus textilu, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom.

 

Pramene: Vrteľ Ladislav, PhDr., tajomník Heraldickej komisie (dokument z apríla 1997 o symbolike obce Valaská Belá.)

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.