Sadzobník úhrad

Obec Valaská Belá

v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000


stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií


Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Žiadateľ o poskytnutie informácie môže uhradiť materiálne náklady nasledovne:

Materiálne náklady sa určia ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ tieto uhradí ihneď po vybavení žiadosti.

 

Ing. Jozef Mulinka 
starosta obce

 
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.