Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Valaská Belá za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Sadzobník správnych poplatkov
vyberaných Obcou Valaská Belá

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  I. časť - Všeobecná správa197 kB [pdf]
  II. časť - Vnútorná správa203 kB [pdf]
  III. časť - Pôdohospodárstvo179 kB [pdf]
  V. časť - Stavebná správa207 kB [pdf]
  VI. časť - Doprava218 kB [pdf]
  VIII. časť - Finančná správa a obchodná činnosť193 kB [pdf]
  X. časť - Životné prostredie191 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.