Prehľad predpisov

Obec Valaská Belá koná a rozhoduje na základe platných právnych predpisov.

Základným právnym predpisom je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad ďalších predpisov, podľa ktorých obec Valaská Belá koná a rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve obce:
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.