Obecná knižnica

 

Obecnú knižnicu vedie:Bc. Radka Kohútová
tel.: 0918 945 908  
e-mail: kohutova.radka@valaskabela.sk
Otváracie hodiny:Pondelok, Štvrtok: 13. 30 – 15. 30 hod

 

Prvá zmienka o knižnici v našej obci je z roku 1936, kedy mala 1052 zväzkov kníh. V tomto čase bola naša obec nielen najväčšia v okrese, ale mala druhú najrozsiahlejšiu knižnicu (najrozsiahlejšia bola v Prievidzi). V roku 1961 bol knihovníkom Jozef Hulla. Knižnica mala v tomto roku 1751 kníh. Ďalej pracovali ako knihovníčky – Emília Podskočová, Helena Friedlová, Mária Cigáňová a Antónia Porubčanová. Od 1. januára 1991 prešla knižnica zo zriaďovateľskej pôsobnosti Okresnej knižnice v Prievidzi pod nového zriaďovateľa a to Obec Valaská Belá. Do októbra 2015 viedla knižnicu riaditeľka MKS Valaská Belá Elena Kopčanová.
V apríli roku 2006 bola knižnica presťahovaná do nových priestorov - do objektu Školskej družiny pri Základnej škole vo Valaskej Belej.
V súčasnosti vedie knižnicu Bc. Radka Kohútová.


Knižný fond tvorí 4760 zväzkov kníh, z ktorých je: 1848 kníh detskej literatúry, 1892 kníh krásnej literatúry pre dospelých a 1020 kníh odbornej literatúry pre dospelých. Niekoľko titulov z nich je v ruskom origináli. Okrem toho je k dispozícií aj mesačník Záhradkár.

V roku 2016 Obecná knižnica Valaská Belá v rámci projektu "Nová kniha - Nový kamarát" nakúpila viac ako 100 nových knižných titulov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V mesiaci marec 2021 Obecná knižnica Valaská Belá v rámci projektu „Knihy od Kornélie“ nakúpila 168 nových knižných titulov v hodnote 2 000 €. V mesiaci august 2021 Obecná knižnica Valaská Belá v rámci projektu „Knihy od Kornélie“ nakúpila 110 nových knižných titulov.
Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V mesiaci október 2022 Obecná knižnica Valaská Belá v rámci projektu „Knihy od Kornélie“ nakúpila knižné tituly v hodnote 1700 €. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Knižnica eviduje 124 čitateľov, z toho 72 detí do 15 rokov.

Služby:

Záujmové aktivity:

Marec – mesiac knihy

Výpožičná doba je jeden mesiac, je možné výpožičky 2x predĺžiť. Periodiká sa požičiavajú na jeden týždeň.

Dospelí platia členské 1 € na rok, deti do 15 rokov, dôchodcovia a držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S zdarma.
Upomienka na vrátenie kníh:
1. písomná upomienka 0,80 €
2. písomná upomienka 2 €.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.