Matrika

Matrika - matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. V obci Valaská Belá sa farské matriky, t. j. rodná, sobášna a úmrtná matrika vedú od roku 1783. Matriky boli zoštátnené v roku 1895, odvtedy sú k dispozícií na Matričnom úrade obce Valaská Belá. Matriky od roku 1783 - 1895 sú uložené v Matričnom archíve v Nitre.
Do matričných kníh nášho matričného úradu sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.
Do roku 1950 sa zapisovali na našom matričnom úrade i matričné udalosti, ktoré nastali v susedných obciach Čavoj a Temeš.
Matričné udalosti, ktoré sa udiali našim občanom v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.