Kontakty Obecného úradu

Obecný úrad Valaská Belá
972 28 Valaská Belá č. 1

IČO:00318531
DIČ:2021211830

fax:+421 46 545 8024
e-mail: obec@valaskabela.sk, podatelna@valaskabela.sk


Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, Evidencia obyvateľstva, Správa registratúry, Pokladňa

Bc. Ľudmila Podskočová
+421 46 5458 680
podskocova.ludmila@valaskabela.sk


Oddelenie správy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a DSO, Pokladňa

Bc. Zuzana Novotková
+421 46 5458 021
0910 285 175
novotkova.zuzana@valaskabela.sk


Drobné stavby a stavebné úpravy, Ochrana ŽP, Odpadové hospodárstvo, Pokladňa

Daniela Cigáňová
+421 46 5458 120
ciganova.daniela@valaskabela.sk


Oddelenie finančné, Personálna a mzdová agenda

Katarína Hanková
+421 46 5458 024
hankova.katarina@valaskabela.sk


Oddelenie finančné, Evidencia pozemkov a majetku obce

Mgr. Elena Obuchová
+421 46 5458 120
obuchova.elena@valaskabela.sk


Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, Matrika, Sociálna agenda, Pokladňa

Marta Vrtíková
+421 46 5458 157
vrtikova.marta@valaskabela.sk


Oddelenie kultúrnych služieb, Pokladňa

Mgr. Denisa Kučerová - na materskej dovolenke

zastupuje: Bc. Radka Kohútová
+421 46 5458 021, 0918 945 908
kohutova.radka@valaskabela.sk

Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.