Demografia

Pri poslednom sčítaní v roku 2001 mala obec 2 421 obyvateľov, z toho 1 223 mužov a 1 198 žien.

Vývoj počtu obyvateľov od roku 1869 (odkedy sa vedú pravidelné štatistiky) do roku 2001 je takýto: v roku 1869 žilo v obci 2 779 osôb. Obec pomaly rástla populačne. V roku 1910 Valaská Belá už prekročila hranicu 4 000 občanov. Pri ďalšom sčítaní ľudu dosiahla maximum 4 436 obyvateľov. ( Prievidza v tom istom sčítaní mala len o 500 obyvateľov viac!) Pred druhou svetovou vojnou nastal mierny pokles (odchody za prácou, zlá hospodárska situácia). V roku 1950 klesol počet občanov prudko dolu až na 4 000, na úroveň začiatku 20. storočia. Bytová situácia sa v tých rokoch zlepšila, začalo prudké spriemyselňovanie Slovenska. Počty obyvateľov stále kolíšu, mnoho mladých ľudí odchádza do miest.

LAZY

V katastri obce je zachovaných až 77 lazov. V nich žije okolo 400 obyvateľov. V roku 1932 z počtu 4 400 obyvateľov celkom na lazoch bývalo až 3 080 ľudí. Dnes je dosť opustených lazov, staré domy sa prebudovali, alebo prerábajú na rekreačné chalupy v súkromnom vlastníctve majiteľov aj z iných okresov alebo z centra (najviac je z Bratislavy a okolia).

Obec má šesť častí. Je to VALASKÁ BELÁ - ÚSTREDIE – centrálna časť (plus dvanásť lazov k tomu). Juhovýchodne je časť MATUŠÍKOVÁ (vrátane 12 lazov) V roku 1930 tu žilo 565 ľudí, dnes len 99. Severovýchodne je časť STUDENEC (plus 16 lazov). Táto časť je osídlená málo. V roku 1930 tu žilo 560 ľudí, dnes iba 30. Severne je časť ŠKRÍPOV (plus 19 lazov). Počet obyvateľov sa tu desaťnásobne znížil. V roku 1932 tu žilo 779 ľudí, v súčasnosti 66 ľudí. Západná časť: STANÁKOVÁ – najľudnatejšia časť (plus 18 lazov). Žije tu 225 ľudí, pretože má výhodnú polohu – nachádza sa popri ceste, vedúcej do Ilavy. Severovýchodne je časť GÁPEL – dnes sa už nepodobá na laz, skôr na dedinku, v ktorej žije natrvalo okolo 30 ľudí.

Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania 

Prevahu má rímsko-katolícke náboženstvo (96,7 %).
Evanjelického vierovyznania je 0,25 %, grécko-katolíckeho 0, 25 %.
Podľa národností v roku 2001 bol iba jeden občan nemeckej národnosti, zvyšok (cca O,30 %) boli Česi a dvaja Poliaci.

Údaje o obci Valaská Belá nájdete aj na stránke Štatistického úradu SR

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html?obec=SK0227514420


Súhrnné údaje o obyvateľstve za roky 1998 - 2022 podľa štatistiky obce Valaská Belá.


Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
09. 01. 2024  Pohyb obyvateľov do roku 2023939 kB [xls]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.