100. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru

Oslavy začali stretnutím členov dobrovoľného hasičského zboru v požiarnej zbrojnici, kde spoločne privítali hostí z družobného mesta Wolfen z Nemecka.

V nedeľu 5. júla sa od 9,30 hod sa na ihrisku telovýchovnej jednoty konala okresná súťaž hasičských družstiev, ktorej sa zúčatnilo 17 súťažiacich dobrovoľných hasičských zborov. Najúspešnejším účastníkom bolo družstvo z Lehoty pod Vtáčnikom.
Aj napriek tomu, že sa jubilujúcemu domácemu družstvu príliš nedarilo na súťaži vládla príjemná priateľská atmosféra, ktorú podčiarkovalo aj pekné slnečné počasie a príjemné prírodné prostredie.
V popoludňajších hodinách sa členovia DHZ spolu s hosťami z družobného mesta Wolfen, občanmi a návštevníkmi obce zúčastnili slávnostného sprievodu do kina Slovan, kde bol pre občanov a návštevníkov obce pripravený kultúrny program. 

V kine Slovan všetkých privítal starosta obce Ing. Jozef Mulinka, ktorý sa prítomným v slávnostnej chvíli prihovoril. Potom nasledoval kultúrny program.
Na záver starosta obce zvlášť poďakoval jubilujúcemu DHZ Valaská Belá za dlhoročnú prácu a pôsobenie v obci. Predseda DHZ Vladimír Ondrejkovič prevzal od starostu obce pamätný pohár a kyticu kvetov.

V pondelok 6. júla sa uskutočnilo prijatie členov DHZ a hostí u starostu obce Valaská Belá.
Súčasťou osláv 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru boli rôzne akcie, ktorých sa zúčastnili členovia DZH a hostia z družobného mesta Wolfen.
V dňoch 6. - 11. júla navštívili naše okresné mesto Prievidza, hasičskú zbrojnicu mesta Prievidza. Ďalej mesto Trenčianske Teplice, Trenčín, miestny skanzen Sklenný sen, Crystal KAM.
Pre hostí boli pripravené aj športové popoludnia - výstup na Vapeč, futbalový zápas a bowling.

V piatok 10. júla sa uskutočnila slávnostná členská schôdza DZH a hostí z Wofenu. V sobotu sa členovia DHZ s hosťami z družobného mesta Wolfen rozlúčili. 

Ďakujeme terajším i bývalým členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Valaskej Belej za ich príkladnú a obetavú prácu a želáme im do ďalších rokov veľa úspechov!
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.